Мобилна игра за iOS и Android: QuizOff

Детайли за проекта

  • Клиент: XS Software
  • Проект: QuizOff
  • Предизвикателства: Facebook игра, която може да се играе и на мобилни устройства като native
  • Задачи: Концепция, Дизайн и разработка, Управление на проект
  • Използвана технология: Adobe Air
  • Уебсайт: iTunes