Игра за iOS и Android: Spartan Memory

Детайли за проекта

  • Клиент: Atom Dev
  • Предизвикателства: Игра за  мобилни устройства на различни платформи
  • Задачи: Концепция, Дизайн и разработка, Управление на проект
  • Използвана технология: Adobe Air
  • Линк: iTunes Google Play